/ Czy wiesz że…

Opłacalność stosowania jakiegokolwiek nawozu zależy od szeregu czynników, w których siarczan wapnia jest w stosunku do azotu, ważnym lecz drugoplanowym składnikiem.
Nawożenie wapniem i siarką wiosną daje zdrowe owoce
Nawożenie wapniem i siarką wiosną ma istotny wpływ na jakość i plonowanie owoców zbieranych jesienią. Zapewnia roślinom odpowiednie warunki do wzrostu, rozwijania się i wytwarzania zdrowych i smacznych owoców.
Pomiędzy kryształami znajduje się pozostałość wody po produkcyjnej, która powoduje, że wilgotność jego wynosi ok 7%. Ta cecha fizykochemiczna sprawia, że aplikację nawozu można wykonywać przy użyciu wszelkiego rodzaju rozsiewaczy stosowanych do wapna nawozowego.
zanieczyszczenie wód gruntowych
Możesz być eko i mieć z tego korzyść? Jak rozwiązać niedobór siarki w glebie? Siarczan wapnia, czysty związek nieorganiczny, otrzymywany np. w procesie mokrego odsiarczania spalin w elektrowniach i elektrociepłowniach to dla roślin doskonałe źródło siarki i wapnia.
Siarka elementarna składnik nawozów, który zakwasza glebę. Rośliny potrzebują siarki siarczanowej czyli takiej, która jest pobierana bezpośrednio. Ta forma nie zakwasza gleby. A jak działa Siarka elementarna?
uprawa ziemniaka z nawozem AgroSulCa
Istotne znacznie w uprawie ziemniaków jest jego stanowisk, które wymaga odczynu lekko-kwaśnego, a nawet kwaśnego (5,2-5,5). Ziemniaki są wrażliwe na odczyn gleby, którego wzrost powyżej podanego zakresu prowadzi do pojawienia się parcha zwykłego.
stosować o kazdej porze
Ogólna zasada stosowania nawozu siarkowo wapniowego AgroSulCa polega na zastosowaniu go w dawce nie mniejszej niż 1 t/ha pod wszystkie rośliny. Można stosować o każdej porze roku
Agrosulca siarczan wapnia wysiewany po żniwach
Siarczan wapnia zastosowany po zbiorze kukurydzy poprawia strukturę i właściwości gleby- zawiera duże ilości wapnia 21%, niezbędnego do zapobiegania jej zbitości. Poprawia również gospodarkę wodną gleby, zwiększając jej zdolność do retencji wody.
Wysiew nawozu AgroSulCa
Co spowoduje wprowadzenie do gleby optymalnych dawek siarczanu wapnia w ilości od 1 -2 t/ha: 1. stymulację populacji bakterii i grzybów w glebie; 2. zwiększy dynamikę mineralizacji nawozów naturalnych i organicznych wprowadzonych do gleby
nawożenie siarczanem wapnia
Odpowiedni poziom zawartości siarki i wapnia wspomaga aktywność korzeni oraz powoduje efektywne pobieranie azotu, co w dalszej kolejności warunkuje ilość i jakość plonu. We wszystkich gospodarstwach trwają zabiegi agrotechniczne po żniwach,  przygotowujące pola do siewów zbóż ozimych. 
uprawa pomidorów; zastosowanie nawozu AgroSulCa
Wapń jest niezwykle ważny zarówno dla prawidłowego funkcjonowania gleby, jak i dla rośliny. Wapń jest głównym składnikiem glebowego kompleksu sorpcyjnego (GPS). W idealnym modelu GPS wapń jako kation Ca2+, stanowi 65%. Drugi w kolei składnik jest Mg2+ stanowi 10% a potas K+ 5% . W sumie tzw. kationy zasadowe stanowią 80% GPS.
AgroSulCa zapobiega zanieczyszczeniom wód gruntowych
Nadwyżki nawozów pod wpływem opadów spływają do zbiorników i cieków wodnych powodując ich zanieczyszczenie. Dostarczone do wód powierzchownych składniki pokarmowe wpływają na rozwój roślinności wodnej oraz glonów, powodując zarastanie zbiorników i przyczyniając się w do zaniku życia biologicznego.
Na glebach ciężkich, zbitych, wapń powoduje rozluźnienie wiązań między cząsteczkami ilastymi, co prowadzi do uruchomienia procesów strukturotwórczych oraz powoduje zmniejszenie ryzyka zbrylania się ziemi.
idealna truskawka
Optymalne pH dla truskawek  waha się w zakresie pH 5,5-6,5. Jest to zakres graniczny dla gleb lekkich i średnich względem wapnowania. Truskawka jest  bardzo wrażliwa na zaopatrzenie w składniki pokarmowe. Truskawka owocująca jednokrotnie w roku (czerwiec/lipiec) w 1 tonie świeżych owoców akumuluje 0,1-0,12 kg Ca. Przykładowo w liściach zawartość wapnia wynosi 1-2% s.m. a siarki 0,1-0,2% s.m..
uprawa kukurydzy
Zjawiskiem naturalnym jest to, że wapń i siarka podlegają wymyciu do głębszych warstw gleby co powoduje, że są one bogatsze w podglebiu w oba składniki. Kukurydza w odróżnieniu od innych roślin ma potężny system korzeniowy, który intensywnie przerasta wierzchnie warstwy gleby. Roślina ta ma dobrze wykształcony system korzeniowy i oba składniki mineralne pobiera z całego profilu glebowego....

?
?