/ Czy wiesz że…

Jak roślinom jagodowym dostarczyć szybko wapń np. w  truskawkach. Truskawki proces krótkotrwały. Optymalny zakres odczynu gleby dla truskawki waha się w zakresie pH 5,5-6,5. Jest to zakres graniczny dla gleb lekkich i średnich względem wapnowania. Roślina ta jest  bardzo wrażliwa na zaopatrzenie w składniki pokarmowe.
Zdrowy ziemniak bez parcha? Jak go uniknąć? Porażenie zawiązujących się bulw może nastąpić na glebach, które cechują alkaliczne warunki w roztworze glebowym i niedobór wody. Podstawowym czynnikiem, który należy kontrolować na polu przeznaczonym pod uprawę ziemniaka jest kontrola odczynu.
Orka głęboka powoduje przemieszczenie mulczu mineralno-organicznego w głąb gleby, a tym samym większość nawozu zostanie przemieszczona w głębsze warstwy gleby. Tylko powtarzalne/wielokrotne zabiegi mieszania, zakładając systematyczne zwiększanie głębokości wzruszania i mieszania gleby pozwoli na osiągnięcie efektu porównywalnego z orką.
Podstawową cechą traw rosnących na polach golfowych powinien być silny i zdrowy system korzeniowy ...
Jesień to zdaniem wielu producentów sadowniczych najlepszy okres na zakładanie sadów i jagodników. Przed założeniem takiej wieloletniej plantacji należy bardzo staranie przygotować glebę zasilając ja wapniem i siarką.
Właściwa struktura gleby odgrywa niezmiernie ważną rolę w zabezpieczeniu kukurydzy przed suszą. Zastosowanie tych dwóch składników w odpowiednim związku chemicznym wpływa na strukturę gleby i to jest właśnie tajemnica wpływu na efekty suszy
Niedobór siarki w glebie prowadzi do znacznego  ograniczenia wykorzystania przez zboża azotu nawozowego. Przyjmuje się, że niedobór 1 kg S prowadzi do zmniejszania pobrania azotu przez roślinę od 1 do 3 kg.
„Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza” to zbiór zasad postępowania, których stosowanie daje rolnikowi pewność, że jego praca przynosząc pożądany rezultat, nie powoduje szkód w środowisku, albo że negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze jest możliwie najmniejsze.
słoneczniki
Czy wiesz, że siarczan wapnia jest powszechnie stosowany w USA? W Polsce jeszcze ciągle niedoceniany a jego dobroczynność dla roślin jest ogromna.
?
?