UWAGA! Zawsze żądaj dokumentacji produktu. Nasze hologramy są umieszczone na etykietach big-bag, a w wypadku dostaw luzem na drukach WZ.

UWAGA! Zawsze żądaj dokumentacji produktu. Nasze hologramy są umieszczone na etykietach big-bag, a w wypadku dostaw luzem na drukach WZ.

Nawóz siarkowo – wapniowy AgroSulCa® w swym składzie zawiera dwa składniki mineralne w formie dostępnej dla rośliny:  wapń (Ca2+) oraz siarkę siarczanową (SO42-). Siarczan wapnia o nazwie AgroSulCa® występuje w postaci naturalnej – drobnokrystalicznej, należy do nawozów o spowolnionym działaniu.

Nawóz siarkowo – wapniowy AgroSulCa® w swym składzie zawiera dwa składniki mineralne w formie dostępnej dla rośliny:  wapń (Ca2+) oraz siarkę siarczanową (SO42-). Siarczan wapnia o nazwie AgroSulCa® występuje w postaci naturalnej – drobnokrystalicznej, należy do nawozów o spowolnionym działaniu.

VIDEO

ZALETY

Bez odpowiedniego nawożenia
Twoje uprawy mogą nie dać
spodziewanego plonu. Pomóż roślinom
w walce ze stresem, stosując nawóz
siarkowo-wapniowy AgroSulCa®.

WŁAŚCIWOŚCI

AgroSulCa® jest nawozem stałym, sypkim, miałkim
o strukturze bezpostaciowej ale nie pylistym
– warunkuje to odpowiednia zawartość wilgoci.
AgroSulCa® w związkach siarczanowych (SO4)
zawiera min. 17 % siarki (S) rozpuszczalnej
w wodzie i min. 21 % (Ca) wapnia.

STOSOWANIE

System nawożenia nawozem AgroSulCa®
opracowano dla sekwencji roślin uprawnych,
zakładając działanie siarki i wapnia w cyklu
dłuższym niż jeden sezon wegetacyjny.
Obszary działania nawozu są wielorakie
i zależne od kategorii agronomicznej gleby.

ZALECANE DAWKI

Nawóz AgroSulCa ® stosuje się do nawożenia wszystkich uprawianych roślin,
w tym na gleby o odczynie kwaśnym i niskiej zawartości siarki.
Zalecany jest pod uprawy polowe, użytki zielone,
warzywa i uprawy sadownicze – w szczególności pod rośliny
posiadające zwiększone zapotrzebowanie na siarkę.
Dawka nawozowa uwzględnia  pokrycie zapotrzebowania roślin na siarkę i wapń
oraz ogranicza niekorzystne działanie toksycznego glinu.

?
?