/ Czy wiesz że…

Zdrowy ziemniak bez parcha? Jak go uniknąć? Porażenie zawiązujących się bulw może nastąpić na glebach, które cechują alkaliczne warunki w roztworze glebowym i niedobór wody. Podstawowym czynnikiem, który należy kontrolować na polu przeznaczonym pod uprawę ziemniaka jest kontrola odczynu.
nawożenie siarczanem wapnia
Orka głęboka powoduje przemieszczenie mulczu mineralno-organicznego w głąb gleby, a tym samym większość nawozu zostanie przemieszczona w głębsze warstwy gleby. Tylko powtarzalne/wielokrotne zabiegi mieszania, zakładając systematyczne zwiększanie głębokości wzruszania i mieszania gleby pozwoli na osiągnięcie efektu porównywalnego z orką.
Podstawową cechą traw rosnących na polach golfowych powinien być silny i zdrowy system korzeniowy ...
Jesień to zdaniem wielu producentów sadowniczych najlepszy okres na zakładanie sadów i jagodników. Przed założeniem takiej wieloletniej plantacji należy bardzo staranie przygotować glebę zasilając ja wapniem i siarką.
Właściwa struktura gleby odgrywa niezmiernie ważną rolę w zabezpieczeniu kukurydzy przed suszą. Zastosowanie tych dwóch składników w odpowiednim związku chemicznym wpływa na strukturę gleby i to jest właśnie tajemnica wpływu na efekty suszy
Niedobór siarki w glebie prowadzi do znacznego  ograniczenia wykorzystania przez zboża azotu nawozowego. Przyjmuje się, że niedobór 1 kg S prowadzi do zmniejszania pobrania azotu przez roślinę od 1 do 3 kg.
„Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza” to zbiór zasad postępowania, których stosowanie daje rolnikowi pewność, że jego praca przynosząc pożądany rezultat, nie powoduje szkód w środowisku, albo że negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze jest możliwie najmniejsze.
słoneczniki
Czy wiesz, że siarczan wapnia jest powszechnie stosowany w USA? W Polsce jeszcze ciągle niedoceniany a jego dobroczynność dla roślin jest ogromna.
Zbliża się czas przygotowania pól pod siewy rzepaku i zbóż ozimych, należy więc pamiętać o wysianiu niezbędnych nawozów. Oprócz podstawowych składników odżywczych musimy dostarczyć roślinom siarkę i wapń czyli drugorzędne składniki pokarmowe, bardzo istotne do prawidłowego wzrostu i funkcjonowania roślin.
Rośliny wykazują różną tolerancje na zasolenie gleb, zboża dużą zaś rośliny strączkowe małą. Intensywna gospodarka rolna wymaga stosowania wysokich dawek nawozu co oznacza, że możemy doprowadzić do wzrostu zasolenia gleb.
Agrosulca siarczan wapnia wysiewany po żniwach
Okres pożniwny to najlepszy czas na nawożenie roślin ozimych oraz stosowanie nawozów siarkowo-wapniowych takich jak  AgroSulCa, która należy do nawozów wolno działających. To oznacza, że w profilu glebowym nie ulega wymywaniu
Jak poprawić jakość gleby aby w przyszłości uzyskać większe plony. Najprostszym sposobem przywrócenia produktywności gleby jest dostarczenie nawozu, który wyeliminuje działanie...

?
?