KONTAKT

KONTAKT

Menadżer produktu ds. nawozów

tel. +48 727 490 045 Wrocław

tel. +48 785 070 238 Rybnik

e-mail: nawozy@agrosulca.com.pl

Produkt dostępny u najlepszych
dystrybutorów nawozów

PGE Ekoserwis S.A.
Pl. Staszica 30
50-222 Wrocław

KRS 0000879423
BDO: 000000725
REGON 930450074
NIP: 897-10-06-564
Kapitał zakładowy  46.875.000,00 zł

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Formularz kontaktowy

2 + 5 = ?

?
?