KONTAKT

KONTAKT

Sprzedaż prowadzą nasi przedstawiciele handlowi:

 • w Polsce zachodniej:
  Menadżer Produktu ds. Nawozów
  Marcin Dudek
  tel. +48 727 490 045
  e-mail:marcin.dudek@gkpge.pl
  lub nawozy@agrosulca.com.pl
 • w Polsce wschodniej:
  Menadżer Produktu ds. Nawozów
  Krzysztof Lubski
  tel. +48 785 070 238
  e-mail:krzysztof.lubski@gkpge.pl
  lub nawozy@agrosulca.com.pl

PGE Ekoserwis S.A.
Pl. Staszica 30
50-222 Wrocław

KRS 0000879423
BDO: 000000725
REGON 930450074
NIP: 897-10-06-564
Kapitał zakładowy  46.875.000,00 zł

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Formularz kontaktowy

3 + 4 = ?

?
?