FAQ

– Czym rozsiewać nawóz AgroSulCa?

Można użyć rozsiewaczy do wapna luzem lub rozrzutników do obornika z przystawką talerzową. Nadają się do tego rozsiewacze posiadające napęd taśmowy lub łańcuchowy. Więcej w naszym wpisie: https://agrosulca.com.pl/czym-rozsiewac-nawoz-agrosulca/

– Czy AgroSulCa zakwasza glebę?

Nie, po rozpuszczeniu  składniki, czyli kation wapnia i anion siarczanowy pozostają w równowadze co wskazuje, że produkty nie zakwaszają gleby.Więcej o tym: https://agrosulca.com.pl/czy-nawoz-siarkowo-wapniowy-wplywa-na-zakwaszenie-gleb/ 

– Czy macie Państwo przebadany nawóz pod katem metali ciężkich? Posiadacie Państwo odpowiedni dokument jakie są zawartości?

Badania na zawartość metali ciężkich wykonujemy dla wszystkich lokalizacji co roku w Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej.

Zestawienie 22 wyników badań na zawartość metali ciężkich pokazuje, że nasz nawóz nie tylko mieści się w normie, ale  ilości metali ciężkich ma na poziomie oznaczalności.

Posiadamy  Decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwalającą wprowadzić nawóz do sprzedaży oraz Certyfikat zgodności z typem nawozu oznaczonego NAWÓZ WE, zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanych przez Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych, Oddział badań i certyfikacji w Pile.

Zgodnie z Kartą charakterystyki produktu: nawóz nie zawiera w swoim składzie substancji niebezpiecznych i nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny.

– Ile wynosi poziom pH nawozu siarkowo-wapniowego?

Wartość pH nawozu to 7±1

?
?