Zboża ozime

Zalecane dawki / Zboża ozime

PRZEZNACZENIE, STOSOWANIE, ZALECANE DAWKI DLA ZBÓŻ OZIMYCH

Potrzeby pokarmowe kg/hazapotrzebowanie uprawy na wapń (Ca) 30–40
zapotrzebowanie uprawy na siarkę (S) 25–35
Dawka kg/hadawka 1-roczna250–350
dawka 2-letnia*600–700

Termin zastosowania

  • po zbiorze przedplonu
  • przed siewem/przed zimowym spoczynkiem

Korzyści z zastosowania

  • dobre ukorzenienie
  • dobre krzewienie
  • większa zawartość białka w ziarnie

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA NA POZIOMIE PARAMETRÓW
GLEBY NIEZALEŻNE OD GATUNKU ROŚLINY UPRAWNEJ

Właściwości fizyczne glebyWłaściwości chemiczne glebyWłaściwości biologiczne gleby
• agregacja cząstek gleby (struktura); zmniejszenie
ryzyka zbrylania się gleb średnich i ciężkich
• zmniejszenie gęstości objętościowej gleby;
• zmniejszenie kosztów orki, poprawa warunków uprawy gleb ciężkich, minutowych
sprawna infiltracja wody; redukcja zagrożenia erozją oraz spływu powierzchniowego składników mineralnych (fosfor)
• wprowadzenie do gleby wapnia
• stabilizacja zawartości próchnicy
• wprowadzenie do gleby siarki
• zwiększenie dostępności potasu
• kontrola aktywności glinu Al3+
• zwiększenie dostępności mikroskładników (gleby o odczynie poniżej obojętnego)
• wzrost aktywności biologicznej gleby
• większe tempo mineralizacji resztek
roślinnych
• poprawa warunków inicjacji i wzrostu korzeni

DAWKA UŻYŹNIAJĄCA GLEBĘ (TZW. MELIORACYJNA)5

gleby lekkie kg/hagleby średnie kg/hagleby ciężkie kg/ha
1000–15001500–20002500–3000

5 dawka użyźniająca, tzw. melioracyjna – dużo wyższa od dawek nawozowych, uzależniona od rodzaju gleby; dotyczy każdej rośliny uprawnej i warunków uprawy.

POZOSTAŁE GRUPY

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

?
?