PRO ÚRODNOU PŮDU

Síranovápenaté hnojivo AgroSulCa® obsahuje dvě minerální látky ve formě dostupné pro rostliny: vápník (Ca2+) a síran (SO42-). Síran vápenatý AgroSulCa® se vyskytuje v přírodní drobnozrnné formě a patří mezi hnojiva se zpomaleným účinkem. Doporučované dávky hnojiva AgroSulCa® zajišťují správný příjem hořčíku a draslíku.

PŘEDNOSTI


Bez správného hnojení nemohou
vaše zemědělské rostliny vyprodukovat
očekávaný výnos.
Pomozte rostlinám
v jejich boji se stresem a používejte
síranovápenaté hnojivo AgroSulCa®.

VLASTNOSTI


AgroSulCa® je pevným, sypkým a drobnozrnným
hnojivem
amorfní neprašné struktury to podmiňuje
vhodný obsah vlhkosti.
AgroSulCa®
v síranových sloučeninách (SO4) obsahuje
min. 17 % síry (S) rozpustné ve vodě
a min. 21, 3% (Ca) vápníku.

POUŽITÍ

Systém hnojení hnojivem AgroSulCa®
byl vypracován pro sekvence zemědělských
rostlin, vychází z účinku síry a vápníku
v cyklu delším než jedna vegetační sezóna.

Možnosti použití hnojiva jsou rozmanité
a záleží na kategorii agronomické půdy.

DOPORUČOVANÉ DÁVKY

Hnojivo AgroSulCa ® se používá pro hnojení všech
zemědělských rostlin, včetně půd kyselých s půd
s nízkým obsahem síry.
Doporučuje se pro polní
zemědělské rostliny, zeleninu, pastviny a ovocné sady
– zejména pro rostliny se zvýšenými požadavky na síru.
Dávka hnojiva zohledňuje pokrytí požadavků rostlin
na síru a vápník a omezuje nepříznivé účinku toxické půdy.

?
?