STOSOWANIE

/ Stosowanie

System nawożenia nawozem AgroSulCa® opracowano dla sekwencji roślin uprawnych, zakładając działanie siarki i wapnia w cyklu dłuższym niż jeden sezon wegetacyjny. Obszary działania nawozu są wielorakie i zależne od kategorii agronomicznej gleby.

STOSOWANIE

Stosować w tradycyjnych okresach agrotechnicznych od wczesnej wiosny do późnej jesieni, jednak najlepiej w okresie pożniwnym.

Ogólna zasada stosowania nawozu siarkowo – wapniowego AgroSulCa polega na zastosowaniu go w dawce nie mniejszej niż 1 t/ha pod wszystkie rośliny uprawne, co dwa lata. Takie stosowanie zabezpiecza potrzeby pokarmowe dwóch roślin uprawnych. Późne zastosowanie nawozu w zmianowaniu, wymusza zastosowanie wyższych jego dawek aby uzyskać odpowiednią zawartość  przyswajalnych składników w glebie.

Po aplikacji nawóz intensywnie mieszamy z glebą.

Można go stosować na rośliny w różnym okresie rozwoju – pogłównie. Nie uszkadza roślin ponieważ ma niski indeks solny.

Gleby bardzo lekkie
Optymalny termin stosowania nawozu AgroSulCa®:

  • pod rośliny ozime – pod orkę siewną
  • pod rośliny jare – wiosną

Optymalny układ następstwa roślin obejmuje rośliny, które przebywają na polu w okresie lata:
a) roślina strączkowa –> zboże;
b) ziemniaki –> zboże.

Gleby lekkie
Optymalny termin zastosowania nawozu AgroSulCa®:

  • pod rośliny ozime  – tuż po żniwach, najlepiej pod pierwszy zabieg uprawowy. Nawóz należy intensywnie wymieszać z glebą, możliwe na jak największą głębokość w taki sposób, aby rośliny w pierwszym okresie wzrostu efektywnie pobierały wapń, a wiosną siarkę lub jesienią, pogłównie
  • pod rośliny jare – po żniwach lub pod orkę przedzimową. W systemach bezorkowych – natychmiast po zbiorze przedplonu.
    Stosując nawóz wiosną pod rośliny pozostające na polu latem, wskazane byłoby uwzględnić także roślinę następczą, zwłaszcza gdy to jest rzepak.

Gleby średnie

Optymalny termin zastosowania nawozu AgroSulCa®:

  • pod rośliny ozime – od zbioru przedplonu lub pogłównie (na terenach płaskich, aby nie stracić składników w wyniku zmycia czy też erozji)

W oziminach najlepiej nawóz stosować pod dwie kolejne rośliny, przykładowo:
rzepak –> pszenica
pszenica –> rzepak
Ta druga sekwencja roślin jest wysoce optymalna, gdyż nawóz w sposób naturalny zostanie wymieszany w glebie.

  • pod  rośliny jare – pod orkę przedzimową, w okresie letnio-jesiennym oraz wiosną.

W przypadku, gdy po jarych wysiewa się oziminę, wskazane jest zastosowanie nawozu w dawce uwzględniającej obie rośliny.

Gleby ciężkie

Stosowanie nawozu AgroSulCa® na gleby ciężkie ma za główny cel poprawę struktury gleby, a więc dawki nawozu muszą być kilkakrotnie większe od niezbędnych do pokrycia potrzeb pokarmowych uprawianych roślin, głównie zbóż. Termin stosowania wypada bezwzględnie na okres pożniwny. Wskazane jest częste, a do tego głębokie wymieszanie nawozu z glebą.

PRZECHOWYWANIE

PRZECHOWYWANIE

Nawóz jest pakowany w big bagi o masie 1 t lub transportowany do gospodarstw luzem. Powinien być magazynowany w warunkach powietrzno – suchych , zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych

Dopuszcza się składowanie big bagów maksymalnie w dwóch warstwach.

W przypadku składowania nawozu luzem na polu, pryzmę należy zabezpieczyć przed deszczem w taki sposób, aby nie dopuścić do jej zawilgocenia. Taki okres przechowywania należy ograniczyć do minimum.

Okres przechowywania do 12 miesięcy od daty sprzedaży.

?
?