Strączkowe
grubonasienne

/ Zalecane dawki / Strączkowe grubonasienne

PRZEZNACZENIE, STOSOWANIE, ZALECANE DAWKI DLA STRĄCZKOWYCH GRUBONASIENNYCH

Potrzeby pokarmowe kg/hazapotrzebowanie uprawy na wapń (Ca) 120–140
zapotrzebowanie uprawy na siarkę (S) 30–40
Dawka kg/hadawka 1-roczna200–300
dawka 2-letnia*500–600

Termin zastosowania

  • przed orką zimową
  • przed siewem

Korzyści z zastosowania

  • większy wigor wzrostu
  • większe brodawkowanie
  • wzrost zawartości aminokwasów siarkowych

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA NA POZIOMIE PARAMETRÓW
GLEBY NIEZALEŻNE OD GATUNKU ROŚLINY UPRAWNEJ

Właściwości fizyczne glebyWłaściwości chemiczne glebyWłaściwości biologiczne gleby
• agregacja cząstek gleby (struktura); zmniejszenie
ryzyka zbrylania się gleb średnich i ciężkich
• zmniejszenie gęstości objętościowej gleby;
• zmniejszenie kosztów orki, poprawa warunków uprawy gleb ciężkich, minutowych
sprawna infiltracja wody; redukcja zagrożenia erozją oraz spływu powierzchniowego składników mineralnych (fosfor)
• wprowadzenie do gleby wapnia
• stabilizacja zawartości próchnicy
• wprowadzenie do gleby siarki
• zwiększenie dostępności potasu
• kontrola aktywności glinu Al3+
• zwiększenie dostępności mikroskładników (gleby o odczynie poniżej obojętnego)
• wzrost aktywności biologicznej gleby
• większe tempo mineralizacji resztek
roślinnych
• poprawa warunków inicjacji i wzrostu korzeni

DAWKA UŻYŹNIAJĄCA GLEBĘ (TZW. MELIORACYJNA)5

gleby lekkie kg/hagleby średnie kg/hagleby ciężkie kg/ha
1000–15001500–20002500–3000

5 dawka użyźniająca, tzw. melioracyjna – dużo wyższa od dawek nawozowych, uzależniona od rodzaju gleby; dotyczy każdej rośliny uprawnej i warunków uprawy.

POZOSTAŁE GRUPY

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA

?
?