/ Właściwości

AgroSulCa® w swym składzie zawiera dwa składniki mineralne
w formie dostępnej dla rośliny:  wapń (Ca2+) oraz siarkę siarczanową (SO42-).

SKŁAD CHEMICZNY

1
2
3
4
1

17%

2

SO42,9%

3

Ca 21%

4

CaO 30,4%

Siarka

 • wzmacnia odporność na stresy
 • zapobiega porażeniom wywołanym przez grzyby i bakterie
 • ułatwia przetrwanie w czasie suszy
 • poprawia jakość plonu
 • kontroluje procesy wiązania dwutlenku węgla – fotosynteza
 • redukuje azotany w roślinie – zapobiega karłowaceniu roślin, poprawia jakość plonu w uprawie warzyw czy ziemniaków
 • decyduje o produkcji białka, poprawia jakość ziarna zbóż (gluten)
 • decyduje o prawidłowym funkcjonowaniu procesów odpowiedzialnych za redukcję N2 przez rośliny motylkowate pastewne i strączkowe
 • jest niezbędna do syntezy tłuszczów, zwiększa zawartość oleju w  nasionach
 • w roślinach cebulowatych niezbędna do syntezy olejków czosnkowych, nadających specyficzny smak i zapach

Wapń

 • warunkuje prawidłowe ukorzenienie się
 • jako składnik blaszki środkowej komórek jest odpowiedzialny za prawidłowe formowane tkanek
 • obecność w blaszce środkowej zapewnia większą zdrowotność, hamując inwazyjność patogenów, głównie grzybów
 • stymuluje zawiązywanie się brodawek korzeniowych przez rośliny strączkowe (grochy, bobik, łubiny, wyki) oraz motylkowe pastewne (koniczyny, lucerna)
 • wspólnie z jonem potasowym K+ oraz anionem CF uczestnicy w procesach regulacji dziennego ruchu aparatów szparkowych
 • uczestniczy w procesach regulacji stanu hormonalnego

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

 • Wielkość ziaren podstawowych
  Wymiar kryształków siarczanu wapnia waha się od 5 do 60 µm, wykazując predyspozycję do tworzenia w wodzie zawiesiny. W glebie, tworząc naturalną zawiesinę, przemieszcza się w każdym kierunku profilu glebowego. Jest to niezwykle ważna cecha agrochemiczna nawozu, gdyż wskazuje na jego ruchliwość w profilu glebowym, prowadząc do wysycenia strefy aplikacji nawozu (warstwa orna, a w zasięgu podglebie).

 • Wilgotność
  W nawozie AgroSulCa® obecne są dwa rodzaje wody, tzw. wolna i związana. Obecność tej pierwszej kształtuje wilgotność nawozu. Zawartość wody wolnej, określającej wilgotność nawozu waha się w zakresie od 6 do 8%, a zawartość związanej jest stała, wynosząc 20%.

ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE

Nawóz siarkowo-wapniowy AgroSulCa® należy do nawozów o spowolnionym działaniu. Do tej grupy nawozów zalicza się te wszystkie, których rozpuszczalność w wodzie w ciągu 24 godzin nie przekracza 4,5%.
Na podstawie rozpuszczalności nawozu w wodzie i ilości wody w strefie umieszczenia nawozu można wyliczyć ilość składnika dostępnego dla rośliny.

AgroSulCa®,  w stanie wysycenia tworzy zawiesinę, co sprzyja migracji nawozu w głębsze warstwy gleby. Zasięg systemu korzeniowego roślin wynosi około 0,6 m. Stosując nawóz jesienią, mieszając z glebą można uzyskać dobre rozmieszczenie składników w strefie ukorzeniania się uprawianej rośliny, a tym samym optymalnie odżywić rośliny wapniem i siarką.

Ilość wapnia i siarki rozpuszczona w okresie wysycenia gleby wodą

INDEKS SOLNY

Nawóz AgroSulCa® nie stwarza zagrożenia w zalecanych dawkach nawozowych nadmierną koncentracją wprowadzonej soli.  Indeks solny nawozu jest wielokrotnie mniejszy od indeksu innych nawozów  stosowanych w polskim rolnictwie.

Stosowanie nawozu AgroSulCa® w dawkach kilkukrotnie większych, zwłaszcza na glebach o słabej strukturze, wydatnie ją poprawia, stymulując tym samym wzrost roślin. W stanowiskach na glebach wykazujących tendencję do zaskorupiania się stosowanie pogłówne nawozu zmniejsza zagrożenie zaskorupiania, a tym samym poprawia warunki kiełkowania i wzrostu roślin uprawnych.

Indeks solny na tle wskaźnika głównych nawozów stosowanych w Polsce1

PRZEZNACZENIE, STOSOWANIE, ZALECANE DAWKI

?
?