/ Czy wiesz że…

Najważniejszą funkcją siarki jest jej rola w gospodarce azotem. Niedobór siarki w glebie prowadzi do ograniczenia wykorzystania przez zboża azotu nawozowego.
Nawożenie wapniem i siarką wiosną daje zdrowe owoce
Dobre, właściwe wysycenie komórek owoców wapniem powoduje, że owoce nie gniją, stają się odporne na tak popularną i powszechną chorobę grzybową roślin i owoców jak szara pleśń. Jabłka - wapń zapobiega gorzkiej plamistości podskórnej oraz chorobom przechowalniczym. Wiśnie, czereśnie, śliwki - najwięcej wapnia zawierają w skórce a najmniej w miękiszu. Niedostateczne zaopatrzenie tych roślin w wapń powoduje silne pękanie skórek co szczególnie uwidacznia się po opadach poprzedzonych suszą.
Nawóz ten należy do nawozów wolnodziałających czyli takich, które po rozpuszczeniu uwalniają składniki odżywcze stopniowo w takiej formie chemicznej, w jakiej są bezpośrednio pobierane przez rośliny czyli jako kation Ca oraz anion siarczanowy SO4. Optymalna ilość siarki w glebie powoduje, że dostarczony azot zostanie w pełni wykorzystany przez rośliny.
Susza jest dla roślin stresem. Problem dotyczy wszystkich obszarów rolnych na terenie niemal całego kraju. Sposobem na złagodzenie skutków suszy jest systematyczne stosowanie nawozu siarkowo-wapniowego AgroSulCa.
Czy wiecie, że siarka poprawia smak i aromatyczność warzyw cebulowych takich jak cebula czy czosnek? Czy wiecie, że dzięki niej chrzan zawiera więcej olejków eterycznych? Jak dostarczyć roślinom siarkę? AgroSulCa poleca się o każdej porze roku!
Susza jest zjawiskiem, które dla roślin należy rozpatrywać w kategorii stresu. Zagościła ona na dobre na naszych polach, problem dotyczy wszystkich obszarów rolnych na terenie niemal całego kraju. Zagościła ona na dobre na naszych polach, problem dotyczy wszystkich obszarów rolnych na terenie niemal całego kraju. Sposobem na złagodzenie skutków suszy jest systematyczne stosowanie nawozu siarkowo-wapniowego AgroSulCa.
Stosowanie siarczanu wapnia w roślinach okopowych trzeba rozpatrywać w trzech kategoriach: poprawy właściwości fizycznych gleby, poprawy właściwości chemicznych gleby – źródło nawozowe wapnia i siarki, a także kontrola toksycznego glinu, zwłaszcza w stanowiskach pod ziemniaki.
Bezpłatne badania gleby na obecność siarki - wykonanie takiego badania oferujemy naszym klientom. Zainteresowani otrzymają specjalny pojemnik z instrukcją. Laboratorium zbada zawartość siarki w przesłanej próbie i ustali potrzebną Waszym uprawom, indywidualnie dopasowaną dawkę tego pierwiastka. AgroSulCa uzupełni braki!
AgroSulCa jest doskonałym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia, którego zawiera 21 % w takiej formie chemicznej jaka jest pobierana przez rośliny. Z roztworu glebowego rośliny pobierają go w formie kationu Ca2+ na zasadzie wymiany. Miejscem pobierania w roślinie są najmłodsze tkanki korzenia, w strefie ok. 5 mm od stożka wzrostu.
Agrosulca wysiew
Najważniejszą funkcją siarki jest jej rola w gospodarce azotem. Niedobór 1 kg S prowadzi do zmniejszania pobrania azotu przez roślinę od 1 do 3 kg. Azot niepobrany przez roślinę uprawną ulega rozproszeniu w środowisku, stanowiąc zagrożenie dla jakości wód i atmosfery. Nawóz siarkowo-wapniowego AgroSulCa zawiera 17% siarki oraz 21% wapnia.
Wapń wpływa wszechstronnie na wiele procesów fizjologicznych, występuje jako mediator odpowiedzi roślin na czynniki stresowe. Jako składnik blaszki środkowej, w znaczący sposób wpływa na usztywnienie ścian komórkowych i tym samym przyczynia się do wzmocnienia mechanicznej bariery, ograniczającej wnikanie do roślin niektórych patogenów. Wapń wpływa no dobre przechowanie warzyw i owoców.
nawożenie siarczanem wapnia
Nawóz siarkowo-wapniowy AgroSulCa można stosować o każdej porze roku
Działania naprawcze, czyli eliminujące toksyczny glin to: wapnowanie i stosowanie siarczanu wapnia. Siarczan wapnia w glebie ulega rozpuszczeniu i uwalnia dwa składniki, to jest Ca2+, który z glebowego kompleksu sorpcyjnego usuwa Al3+. Rola reszty siarczanowej sprowadza się do związania toksycznego glinu, a tym samym do wyłączenia z aktywności w roztworze glebowym.
truskawki
Jak roślinom jagodowym dostarczyć szybko wapń np. w  truskawkach. Truskawki proces krótkotrwały. Optymalny zakres odczynu gleby dla truskawki waha się w zakresie pH 5,5-6,5. Jest to zakres graniczny dla gleb lekkich i średnich względem wapnowania. Roślina ta jest  bardzo wrażliwa na zaopatrzenie w składniki pokarmowe.

?
?