/ Czy wiesz że…

Metabolizm azotu w roślinie jest ściśle powiązany z metabolizmem siarki. Przyjmuje się, że niedobór 1 kg S prowadzi do zmniejszania pobrania azotu przez roślinę od 1 do 3 kg.
Okres jesienno zimowy to czas gromadzenia wody w profilu glebowym
Okres jesienno zimowy to czas gromadzenia wody w profilu glebowym...
Ziemniaki, poza potasem, nie mają dużego jednostkowego zapotrzebowania na składniki pokarmowe.
Ziemniaki do prawidłowego wzrostu wymagają stanowisk w dolnym zakresie odczynu lekko-kwaśnego...

?
?