/ Czy wiesz że…

Dobrze ukorzeniona roślina to lepsze plony oraz efektywne pobieranie składników pokarmowych.
Siarka jest składnikiem pokarmowym a jej obecność w roślinach przekłada się na lepszy wzrost i większy plon...
agrosulca dla zwierząt
Okres wczesnowiosenny to doskonały czas na stosowanie nawozu siarkowo-wapniowego AgroSulCa szczególnie przed siewami roślin jarych. Tak zastosowany nawóz zapewni nam w kompleksie sorpcyjnym gleby, w trakcie wiosennej wegetacji optymalną…
żyzna gleba z nawozem Agrosulca
Właściwa struktura gleby odgrywa niezmiernie ważną rolę, ponieważ wpływa na prawidłowy wzrost korzeni roślin uprawnych a to prowadzi do prawidłowego pobierania nawozów z całego profilu glebowego
Synchronizacja stosowania Agrosulki z terminarzem stosowania obornika w zasadzie nie koliduje, lecz celem pełnego zabezpieczenia przed stratami azotu należy zwrócić uwagę na odczyn nawozu.
Metabolizm azotu w roślinie jest ściśle powiązany z metabolizmem siarki. Przyjmuje się, że niedobór 1 kg S prowadzi do zmniejszania pobrania azotu przez roślinę od 1 do 3 kg.
Okres jesienno zimowy to czas gromadzenia wody w profilu glebowym
Okres jesienno zimowy to czas gromadzenia wody w profilu glebowym...
Ziemniaki, poza potasem, nie mają dużego jednostkowego zapotrzebowania na składniki pokarmowe.
Ziemniaki do prawidłowego wzrostu wymagają stanowisk w dolnym zakresie odczynu lekko-kwaśnego...
?
?