Cukrová řepa

Doporučená dávka / Cukrová řepa

URČENÍ, POUŽÍVÁNÍ, DOPORUČOVANÉ DÁVKY

Výživové požadavky kg/hapožadavky plodiny na vápník (Ca)60–80
požadavky plodiny na síru (S)50–60
Dávka kg/hadávka jednoletá400–500
dávka dvouletá*500–600

Doba použitelnosti

  • po předběžné sklizni A
  • před zimní orbou

Výhody použití

  • větší síla růstu
  • vyšší účinnost dusíku
  • větší polarizace

PŘÍNOS NA ÚROVNI PARAMETRŮ PŮDY NEZÁVISLÉ NA ODRŮDĚ ZEMĚDĚLSKÉ ROSTLINY

Fyzikální vlastnosti půdyChemické vlastnosti půdyBiologické vlastnosti půdy
• agregace půdních částic (struktura); snížení rizika shlukování střední a těžké půdy
• snížení objemové hmotnosti půdy;
• snížení nákladů na orbu, zlepšení podmínek obdělávání těžké jílové/minutowych půdy,
dobrá infiltrace vody; redukce hrozícího nebezpečí eroze a odplavení minerálních látek z povrchu (fosfor)
• aplikování vápníku do půdy
• stabilizace obsahu humusu
• aplikace síry do půdy
• zlepšení dostupnosti draslíku
• kontrola aktivity hliníku Al3+
• zlepšení dostupnosti stopových prvků (půdy s pH reakcí nižší níže neutrální)
• zvýšení biologické aktivity půdy
• vyšší tempo mineralizace rostlinných zbytků
• zlepšení podmínek iniciace a růstu kořenů

DÁVKA POMOCNÉ PŮDNÍ LÁTKY (TZV. MELIORAČNÍ)5

Půdní světlo kg/hastřední půdy kg/hatěžké půdy kg/ha
1000–15001500–20002500–3000

5 dávky hnojení, tzv. odvodnění – mnohem vyšší než dávky hnojiv v závislosti na typu půdy; Platí pro všechny plodiny a podmínky pěstování.

JINÉ SKUPINY

PŘEDNOSTI

?
?