Luštěniny pěstované
pro semena

Doporučená dávka / Luštěniny pěstované pro semena

URČENÍ, POUŽÍVÁNÍ, DOPORUČOVANÉ DÁVKY

Výživové požadavky kg/hapožadavky plodiny na vápník (Ca)120–140
požadavky plodiny na síru (S)30–40
Dávka kg/hadávka jednoletá200–300
dávka dvouletá*500–600

Doba použitelnosti

  • před zimní orbou
  • před setím

Výhody použití

  • větší síla růstu
  • větší papilla
  • zvýšení obsahu síry v aminokyselinách

PŘÍNOS NA ÚROVNI PARAMETRŮ PŮDY NEZÁVISLÉ NA ODRŮDĚ ZEMĚDĚLSKÉ ROSTLINY

Fyzikální vlastnosti půdyChemické vlastnosti půdyBiologické vlastnosti půdy
• agregace půdních částic (struktura); snížení rizika aglomerace středních a těžkých půd
• snížení hustoty objemu půdy;
• snížení nákladů na orbu, zlepšení podmínek těžkého a nepatrného pěstování půdy
účinná infiltrace vody; snížení rizika eroze a povrchového odtoku minerálů (fosfor)
• zavádění do vápenaté půdy
• stabilizovat obsahu půdního humusu
• zavádění síry do půdy
• zvýšená dostupnost draslíku
• kontrola aktivity hliníku Al3+
• zvýšená dostupnost mikroživin (neutrální půdy)
• zvýšená biologická aktivita půdy
• vyšší míra mineralizace rostlinných zbytků
• zlepšení podmínek zahájení a růstu kořenů

DÁVKA POMOCNÉ PŮDNÍ LÁTKY (TZV. MELIORAČNÍ)5

lehké půdy kg/haprůměrné půdy kg/hatěžké půdy kg/ha
1000–15001500–20002500–3000

5 dávka hnojení, tzv. odvodnění – mnohem vyšší než dávky hnojiv v závislosti na typu půdy; Platí pro všechny plodiny a podmínky pěstování.

JINÉ SKUPINY

PŘEDNOSTI

?
?