SKLADOVÁNÍ

SKLADOVÁNÍ

Hnojivo je baleno v big bagech o obsahu 0,5 a 1 t nebo je do hospodářství přepravováno volně.

V průběhu skladování se doporučuje zabezpečit hromady s hnojivem před vlhkostí, nebo pokud je hromada uložena pod širým nebem, vypracovat takový způsob odvádění vody, aby byla její přítomnost před aplikací na pole snížena na minimum.
Doba skladování až 12 měsíců ode dne prodeje.

?
?