/ Vlastnosti

AgroSulCa® obsahuje dvě minerální látky ve formě dostupné
pro rostliny: vápník (Ca2+) a síran (SO42-)

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

1
2
3
4
1

17%

2

SO42%

3

Ca 21%

4

CaO 30%

Síra

 • posiluje odolnost vůči stresu
 • preventivně působí proti napadení plísněmi a bakteriuriemi
 • usnadňuje přežití v období sucha
 • zlepšuje kvalitu úrodu
 • kontroluje procesy vázání oxidu uhličitého – fotosyntéza
 • redukuje dusičnany v rostlině – zabraňuje zakrňování rostlin, zlepšuje kvalitu úrody při pěstování zeleniny nebo brambor
 • rozhoduje o produkci bílkoviny, zlepšuje kvalitu obilného zrna (gluten)
 • rozhoduje o správném fungování procesů zodpovědných za redukci N2 motýlokvětými krmnými rostlinami a luštěninami
 • je nezbytná pro syntézu tuků, zvyšuje obsah oleje v semenech
 • u cibulovitých je nezbytná pro syntézu česnekových olejů, kterým dává specifickou chuť a vůni

Vápník

 • podmiňuje správně zakořenění
 • jako složka středního lupenu buněk je zodpovědný za správné vytvoření pletiv
 • přítomnost ve středním lupenu zajišťuje lepší zdraví, inhibuje invazi patogenů, hlavně plísní
 • stimuluje zavazování kořenů u luštěnin (hrách, bob, lupina, vikev) a motýlokvětých krmných rostlin (jetel, lucerna)
 • společně s draselným iontem K+ a anionem CF se podílí na regulaci průduchů
 • podílí se na procesech regulace hormonálního stavu

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

 • Velikost hlavních zrn
  Rozměry krystalků síranu vápenatého se pohybuje mezi 5 až 60 µm, přičemž projevují predispozice k tvorbě emulze ve vodě. V půdě tvoří přírodní emulzi a pohybuje se v každém směru půdního profilu. Jedná se o neobvykle důležitou agrochemickou vlastnost hnojiva, potvrzující jeho mobilitu v půdním profilu, která vede k nasycení plochy, na níž bylo hnojivo aplikováno (orná vrstva a v dosahu půdního podloží).
 • Vlhkost
  Hnojivo AgroSulCa® obsahuje dva druhy vody, tzv. volnou a vázanou vodu. Přítomnost této první ovlivňuje vlhkost hnojiva. Obsah volné vody stanovující vlhkost hnojiva se pohybuje od 6 do 8 %, přičemž obsah vázané vody je stálý a činí 20%.

ROZPUSTNOST VE VODĚ

Síranovápenaté hnojivo AgroSulCa®  patří mezi hnojiva s pomalým účinkem. Do této skupiny hnojiv patří všechna hnojiva, jejichž rozpustnost ve vodě v průběhu 24 hodin nepřekračuje 4,5 %.

Na základě rozpustnosti hnojiva ve vodě a množství vody v ploše, kde je hnojivo použito, lze vypočítat množství látky dostupné pro rostlinu.

AgroSulCa® tvoří při nasycení emulzi, což přispívá k migraci hnojiva v hlubší vrstvě půdy. Dosah kořenového systému rostlin činí přibližně 0,6 m. Při aplikování hnojiva na podzim a jeho smíchání s půdou lze dosáhnout dobré rozmístění látek pro zakořenění zemědělské rostliny a optimální výživu rostliny vápníkem a sírou.

Množství vápníku a síry rozpuštěné v období nasycení půdy vodou.

 

INDEX SOLI

Hnojivo AgroSulCa® v doporučených aplikačních dávkách neohrožuje životní prostředí nadměrnou koncentrací aplikované soli. Index soli hnojiva je několikrát nižší než index jiných hnojiv používaných v polském zemědělství.

Použití hnojiva AgroSulCa® v dávkách několikrát větších, zvláště u půd se slabou strukturou, vede k výraznému zlepšení její kvality a stimulaci růstu rostlin. U půdních stanovišť vykazujících sklon ke tvrdnutí aplikování hnojiva snižuje nebezpečí ztvrdnutí, což zlepšuje podmínky pro klíčení a růst zemědělských rostlin.

Index soli v porovnání s indexem hlavních hnojiv používaných v Polsku1

URČENÍ, POUŽÍVÁNÍ, DOPORUČOVANÉ DÁVKY

?
?