PRZECHOWYWANIE

PRZECHOWYWANIE

Nawóz jest pakowany w big bagi o masie 1 t lub transportowany do gospodarstw luzem. Powinien być magazynowany w warunkach powietrzno – suchych , zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych

Dopuszcza się składowanie big bagów maksymalnie w dwóch warstwach.

W przypadku składowania nawozu luzem na polu, pryzmę należy zabezpieczyć przed deszczem w taki sposób, aby nie dopuścić do jej zawilgocenia. Taki okres przechowywania należy ograniczyć do minimum.

Okres przechowywania do 12 miesięcy od daty sprzedaży.

?
?