PRZECHOWYWANIE

PRZECHOWYWANIE

Nawóz jest pakowany w big bagi o pojemności 1 t lub transportowany do gospodarstw luzem.

W trakcie składowania wskazane jest zabezpieczenie pryzmy z nawozem przed nadmiarem wody lub, gdy pryzma znajduje się na wolnym powietrzu, do opracowania takiego sposobu odsączania wody, aby zmniejszyć jej zawartość przed wysiewem na pole do minimum.
Okres przechowywania do 12 miesięcy od daty sprzedaży.

?
?