KONTAKT

KONTAKT

Menadżer produktu ds. nawozów

tel. +48 785 070 238
tel. +48 502 42 77 65

e-mail: nawozy@agrosulca.com.pl

Produkt dostępny u najlepszych
dystrybutorów nawozów

PGE Ekoserwis Sp. z o.o. Pl. Staszica 30, 50-222 Wrocław

KRS: 0000024592
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

NIP: 897-10-06-564

REGON: 930450074 

Kapitał zakładowy: 46 875 000 zł 

Formularz kontaktowy

4 + 1 = ?

?